اسلایدها

تاریخ ایجاد شنبه,1395/06/13-8:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام اسلاید نام تنظیم کننده مشاهده اسلاید
برخودر با فردی که سم خورده دکتر غلامعلی دوروشی Eatting Toxic
مسمومیت با سرب دکتر غلامعلی دوروشی Plumb toxic
جونده کش ها دکتر غلامعلی دوروشی rodenticides
 Beta Blocker  Dr.gheshlaghi  BetaBlocker.pdf
 BenzodiazepineToxicity  Dr.gheshlaghi  BenzodiazepineToxicity.pdf
 Ethanol index Dr.gheshlaghi   Ethanolintox.pdf
CO+CYN+H2S Dr.gheshlaghi CO+CYN+H2S.pdf
مسموميت با استامينوفن Dr.gheshlaghi  AcetaminophenPoisoning.ppt
اپيوئيدها Dr.gheshlaghi  opium1.9.ppt
مسموميت با پاراكوآت Dr.gheshlaghi  ParaquatIntoxication.ppt
TCA Dr.gheshlaghi  ‏TCA......ppt
عقرب گزيدگي  Dr.gheshlaghi   scorpioneEnveno.ppt
ForensicToxicology   Dr.gheshlaghi   ForensicToxicology.ppt
Cyanides  Dr.gheshlaghi   Cyanides.ppt
Drug Abuse   Dr.gheshlaghi   cllubdrug22.ppt
تغييرات پس از مرگ   Dr.gheshlaghi   Death.new.ppt
Iron poisoning   Dr.gheshlaghi   iron.pptx
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir