اسلایدها

تاریخ ایجاد دوشنبه,1393/11/06-10:51
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام اسلاید نام تنظیم کننده مشاهده اسلاید
ليشمانيوز جلدي  گروه پوست اسلايد دانشجويي
 ايكيتوز  گروه پوست  اسلايد دانشجويي
ويتيليگو  گروه پوست  اسلايد دانشجويي
Rosacea گروه پوست  اسلايد دانشجويي
Perioraldermatitis گروه پوست  اسلايد دانشجويي
Presentation گروه پوست  اسلايد دانشجويي

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir