اسلایدها

تاریخ ایجاد دوشنبه,1393/11/06-11:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام اسلاید نام تنظیم کننده مشاهده اسلاید
 درمانها و مداخلات قلبی عروقی در دهه آینده  دکتر صراف زادگان و دکتر مهران صادقی 93/9/25
     

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir