اسلایدها

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/03/20-5:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف موضوع تنظیم کننده فایل
       
       

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir