اسلایدها

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/11/11-7:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام تصویر نام تنظیم کننده مشاهده تصویر
Syndromic Craniosynostosis.dr.mansooripptx دکتر منصوری Syndromic Craniosynostosis.dr.mansooripptx
Craniosynostosis.dr.Zalaghipptx دکتر زلقی Craniosynostosis.dr.Zalaghipptx
Dr.Nikzad دکتر نیکزاد Arachnoid Cysts in Childhood
epilepsy   epilepsy
Diencephalon and telencephalon   Diencephalon and telencephalon
anti epilepsy   anti epilepsy
Surgical Decision Making for the Treatment of دکتر علوی Surgical Decision Making for the Treatment of
MRS   MRS
percutaneous necleotomy   percutaneous necleotomy
Percutaneous Discectomy   Percutaneous Discectomy
 power point of the spinal cord1  dr mehran moradi  cord1.ppsx
 power point of the spinal cord2  dr mehran moradi  cord2.ppsx
 power point of the spinal cord3  dr mehran moradi  cord3.ppsx
epidemiology dr.moein  Dr. Moein-epidemiology.ppt
 
NPH دكتر پورجعفري NPH
Esthesioneuroblastoma دكتر كوچك زاده Esthesioneuroblastoma
Physiology of CSF دكتر سيف Physiology of CSF

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir