اسلایدهای گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/08/26-10:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
عنوان اسلاید  نام تنظیم کننده  مشاهده اسلاید
 1-Epi & Etio Lymphoma  دکتر طالب آزرم  1-Epi&EtioLymphoma.ppt
 2-Extranodal Lymphoma  دکتر طالب آزرم ExtranodalLymphoma.ppt
 Acute L  دکتر طالب آزرم  AcuteL.ppt
 anemia  دکتر طالب آزرم  anemia.ppt
 Aproach to A  دکتر طالب آزرم  AproachtoA.ppt
 Aproach to the patient with splenomegaly  دکتر طالب آزرم  Aproach.ppt
 Bleeding Disorders  دکتر طالب آزرم  BleedingDisorders.ppt
 Blood components1  دکتر طالب آزرم  Bloodcomponents1.ppt
 Cancer Chemotherapy  دکتر طالب آزرم  CancerChemotherapy.ppt
 Cancer Screening-Bazamoozi  دکتر طالب آزرم  CancerScreening-Bazamoozi.ppt
 CBC & ESR  دکتر طالب آزرم  CBC&ESR.ppt
 Ch.ovarian ca  دکتر طالب آزرم  Ch.ovarianca.ppt
 chest pain  دکتر طالب آزرم  chestpain.ppt
 chf slide  دکتر طالب آزرم  chfslide.ppt
 chronic-LL  دکتر طالب آزرم  chronic-LL.ppt
 CML1  دکتر طالب آزرم CML1.PPT
 Etiology B.C  دکتر طالب آزرم  EtiologyB.C.ppt
 Co-agulation  دکتر طالب آزرم  Co-agulation.ppt
 Co-agulation-clase  دکتر طالب آزرم  Co-agulation-clase.ppt
 DIC  دکتر طالب آزرم  DIC.ppt
 Emtehan  دکتر طالب آزرم Emtehan.ppt
 CNS Relapse  دکتر طالب آزرم  CNSRelapse.ppt
 Gastric ca  دکتر طالب آزرم  Gastricca.ppt
 آیین نامه رفتار و پوشش حرفه ای  دکتر شهرزاد شهیدی  aieennameh.ppt

 

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir