اسلایدهای گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1393/11/06-9:05
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام اسلاید نام تنظیم کننده مشاهده اسلاید
EDX2.ppt دكتر خسروي EDX2.ppt
 EDX guidelines.ppt  دكتر خسروي EDX guidelines.ppt 
EDX PROGNOSTICATION.ppt دكتر خسروي EDX PROGNOSTICATION.ppt
EDX.ppt_intro.& terminology.ppt دكتر خسروي EDX.ppt_intro.& terminology.ppt
Introduction to  EDX2.ppt دكتر خسروي Introduction to  EDX2.ppt

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir