اسلایدهای گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1394/07/04-11:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام اسلاید نام تنظیم کننده مشاهده اسلاید
Parasitology Online Journals List  Parasitology & Mycology Department  Online-Journals.ppt
 Journal Club  Dr. M.Abtahi Journal Club Slides 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir