اسامی دستیاران

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/08/17-10:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود عنوان پایان نامه استاد راهنما کد طرح  Email
دکتر نوراله رنجبر 1393 بررسی ارتباط میان بعضی عوامل اجتماعی مرتبط 
با سلامت و چگونگی کنترل قند ، چربی و فشارخون بیماران دیابتی نوع 2 ساکن شهرستان 
اصفهان در سال 94
آقای دکتر خدیوی و خانم دکتر سیادت  

drnoor101@gmail.com

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir