اسامی دستیاران

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/08/12-17:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود عنوان پایان نامه استاد راهنما کد طرح  Email
دکتر اطهر ایزذی 1395        
           

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir