اساتید بازنشسته گروه فیزیک پزشکی

تاریخ ایجاد یکشنبه,2017/07/16-9:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

استاد بازنشسته در این گروه وجود ندارد.

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir