اساتید بازنشسته فرهیخته

تاریخ ایجاد جمعه,2018/04/13-9:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال بازنشستگی
دکتر کامیار مصطفوی زاده 1396
دکتر علیرضا امامی 1396
دكتر مجتبي رستمي 1393
دكتر ايرج كريمي 1391
 دكتر محمدرضا خادمي 1380
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir