اساتید بازنشسته فرهیخته

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/06/06-17:10
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال بازنشستگی
دکتر مجید اویژگان 1397
دکتر کامیار مصطفوی زاده 1396
دکتر علیرضا امامی 1396
دكتر مجتبي رستمي 1393
دكتر ايرج كريمي 1391
 دكتر محمدرضا خادمي 1380

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir