اساتید بازنشسته فرهیخته

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/03/26-16:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دوران خدمت اطلاعات بیشتر عکس
دکتر مجید اویژگان      
دکتر کامیار مصطفوی زاده      
دکتر علیرضا امامی      
دكتر مجتبي رستمي      
دكتر ايرج كريمي      
 دكتر محمدرضا خادمي      

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir