اساتید بازنشسته فرهیخته

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/06/07-17:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال بازنشستگی
دكتر محمدرضا خادمي 1380
دكتر ايرج كريمي 1391
دكتر مجتبي رستمي 1393
دکتر علیرضا امامی 1396
دکتر کامیار مصطفوی زاده  1396
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir