اساتید بازنشسته فرهیخته

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/06/06-17:10
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال بازنشستگی
دکتر مجید اویژگان 1397
دکتر کامیار مصطفوی زاده 1396
دکتر علیرضا امامی 1396
دكتر مجتبي رستمي 1393
دكتر ايرج كريمي 1391
 دكتر محمدرضا خادمي 1380

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir