اساتید بازنشسته فرهیخته

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/03/20-3:27
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی دوران خدمت اطلاعات بیشتر عکس
1 دكتر جعفر امامی 1385 - 1354

زندگینامه/سوابق علمی

2 دکتر مرتضی باجغلی  1375 - 1349

زندگینامه/سوابق علمی

3 دکتر عباس بهروز 1378 - 1352

زندگینامه/سوابق علمی

4 دكتر محمد خواجوی 1380 - 1357

زندگینامه/سوابق علمی

5 دكتر مطهره ژیانپور 1388 - 1356

زندگینامه/سوابق علمی

6 دكتر وهاب سجادیه خواجوی 1384 - 1339

زندگینامه/سوابق علمی

7

دكتر هوشنگ غروی

1383 - 1353

زندگینامه/سوابق علمی

8 دكتر عبدالعلي فروزمهر 1390 - 1359

زندگینامه/سوابق علمی

9 دكترمحمدجواد مرعشي شوشتري 1388 - 1358

زندگینامه/سوابق علمی

10

دکتر مهشید حقیقی

1398 - 1368 زندگینامه/سوابق علمی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir