اساتید بازنشسته فرهیخته

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/19-7:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود سال بازنشستگی زندگینامه عکس
دكتر عبدالعلي فروزمهر 1359 1390  فایل
دكترمحمدجواد مرعشي شوشتري 1358 1388 فایل
دكتر مطهره ژیانپور 1356 1388 فایل
دكتر وهاب سجادیه خواجوی 1339 1384 فایل
دكتر محمد خواجوی 1357 1380 فایل  
دكتر مرتضي باجغلي 1349 1375 فایل
دكتر عباس بهروز 1352 1378 فایل  
دكتر هوشنگ غروی 1358 1383 فایل  
دكتر جعفر امامی 1354 1385 فایل  

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir