اساتید بازنشسته فرهیخته گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/07-8:21
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف  نام و نام خانوادگی دوران خدمت  زندگینامه عکس
1

دکتر علی اصغر سروری

(تنها بازنشسته گروه ژنتیک)

66-88 زندگی نامه

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir