اساتید بازنشسته فرهیخته گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/11/13-7:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
 نام و نام خانوادگی سال ورود سال بازنشستگی زندگینامه عکس
 دکتر هوشنگ احمدیان   1385  
 دکتر اکرم ریسمانچیان   1389  
 دکتر علیرضا اشتری   1394  
 دکتر حیدر علی معینی   1391  
دکتر حمید فشارکی   1395  
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir