اساتید بازنشسته فرهیخته گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/02/19-11:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
 نام و نام خانوادگی سال ورود سال بازنشستگی عکس
 دکتر هوشنگ احمدیان   1385
 دکتر اکرم ریسمانچیان   1389
 دکتر علیرضا اشتری   1394
 دکتر حیدر علی معینی   1391
دکتر حمید فشارکی   1395
دکتر سید محمد قریشی   1396/12/28

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir