اساتید بازنشسته فرهیخته گروه میکروب شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2017/08/16-13:21
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود سال بازنشستگی زندگینامه عکس
دکتر حاجیه قاسمیان صفایی   1395 زندگینامه
اکبر توکلی دستجردی   1388 زندگینامه
دکتر ابتهاج پیشوا   1386 زندگینامه
حسن تمیزی فر   1385 زندگینامه
دکتر نواب اکبری   1385 زندگینامه
دکتر علی یزدانی   1385 زندگینامه
دکتر علی فاضلی   1383 زندگینامه  
دکتر طبیبیان   1381 زندگینامه
دکتر علیرضا نفیسی   1378 زندگینامه
دکتر مرتضی سیادت   1359 زندگینامه