اساتید بازنشسته فرهیخته گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/10/04-9:27
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی

سال ورود

سال بازنشستگی

زندگینامه

عکس

دکتر بیژن ابراهيمي

       

دکتر علی بلوريان

       

دکتر علی اکبر توسلي

     

 

دکتر رفيعي

       

دکتر منصور شعله ور

       

دکتر جواد غفارپسند

       

دکتر محمد فرهاد

       
 
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir