اساتید بازنشسته فرهیخته گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/11/06-12:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود سال بازنشستگی زندگینامه عکس

دكتر بيژن ابراهيمي

       

دكترعلي بلوريان

       

دكترمسعود پورمقدس

       

دكترعلي اكبر توسلي

     

دكتر رفيعي

       

دكتر جواد غفارپسند

       

دكتر محمد فرهاد

       

دكتر منصور شعله ور

       
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir