اساتید بازنشسته فرهیخته گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد یکشنبه,2018/03/04-8:32
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی

زندگینامه

عکس

دکتر بیژن ابراهيمي

CV

دکتر علی بلوريان

CV

دکتر علی اکبر توسلي

CV

دکتر منصور شعله ور

CV

دکتر محمد فرهاد

CV

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir