اساتید بازنشسته فرهیخته گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد یکشنبه,2017/02/12-13:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال بازنشستگی مرتبه علمی گروه 
دکتر زین العابدین بهدادی پور 1385 دانشیار علوم تشریحی
دکتر محمد مسعودپور 1357 استاد علوم تشریحی
دکتر محمد علی خامی 1393 مربی علوم تشریحی
دکتر فرود بهمنی 1386 استادیار علوم تشریحی
دکتر عبدالرضا صباحی 1385 دانشیار علوم تشریحی
دکتر پاریدا باسانتا کومار   استادبار علوم تشریحی
دکتر جوزه کاربو   استادیار علوم تشریحی
دکتر محمد حسین حیدری   مربی علوم تشریحی
دکترعطاءاله ورقا   دانشیار علوم تشریحی
دکتر سید مجتبی صابرعلی   استادیار علوم تشریحی
دکتر رضا شیرین پرور   استادیار علوم تشریحی
دکتر محمد ریاحی   استاد علوم تشریحی و جراحی
دکتر رحمت اله برجیان   استاد علوم تشریحی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir