اساتید بازنشسته فرهیخته گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/30-13:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دوران خدمت اطلاعات بیشتر  
 محمد علی خامی 1393

زندگینامه

سوابق علمی

مربی

 
دکتر فرود بهمنی 1386

زندگینامه

سوابق علمی

استادیار

 
دکتر زین العابدین بهدادی پور 1385

زندگینامه

سوابق علمی

دانشیار

 
دکتر سید مجتبی صابرعلی 1385

زندگینامه

سوابق علمی

استادیار

 
دکتر عبدالرضا صباحی 1385

زندگینامه

سوابق علمی

دانشیار

 
دکتر رضا شیرین پرور  

زندگینامه

سوابق علمی

استادیار

 
دکتر رحمت اله برجیان  

زندگینامه

سوابق علمی

استاد

 
دکترعطاءاله ورقا  

زندگینامه

سوابق علمی

دانشیار

 
دکتر محمد ریاحی  

زندگینامه

سوابق علمی

استاد

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir