اساتید بازنشسته فرهیخته گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/03/21-8:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال بازنشستگی مرتبه علمی گروه 
 محمد علی خامی 1393 مربی علوم تشریحی
دکتر فرود بهمنی 1386 استادیار علوم تشریحی
دکتر زین العابدین بهدادی پور 1385 دانشیار علوم تشریحی
دکتر سید مجتبی صابرعلی 1385 استادیار علوم تشریحی
دکتر عبدالرضا صباحی 1385 دانشیار علوم تشریحی
دکتر رضا شیرین پرور   استادیار علوم تشریحی
دکتر رحمت اله برجیان   استاد علوم تشریحی
دکترعطاءاله ورقا   دانشیار علوم تشریحی
دکتر محمد ریاحی   استاد علوم تشریحی و جراحی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir