اساتید بازنشسته فرهیخته گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/04/01-8:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی دوران خدمت اطلاعات بیشتر عکس
1 آقای محمد علی خامی 1356-1393

زندگینامه

مربی

2 دکتر فرود بهمنی 1365-1387

زندگینامه

استادیار

3 دکتر زین العابدین بهدادی پور 1354-1385

زندگینامه

دانشیار

4 دکتر سید مجتبی صابرعلی 1355-1385

زندگینامه

استادیار

5 دکتر عبدالرضا صباحی 1354-1385

زندگینامه

دانشیار

6 دکتر رضا شیرین پرور 1333-1372

زندگینامه

استادیار

7 دکتر رحمت اله برجیان 1343-1361

زندگینامه

دانشیار

8 دکترعطاءاله ورقا نجف آبادی 1326-1344

زندگینامه

دانشیار

9 دکتر محمد ریاحی

1325-1342

 

زندگینامه

استاد

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir