اساتید بازنشسته فرهیخته گروه طب اورژانس

تاریخ ایجاد سه شنبه,2017/12/12-9:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

هیچ یک از اساتید گروه طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تاکنون به افتخار بازنشستگی نائل نگردیده اند.

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir