اساتید بازنشسته فرهیخته گروه طب اورژانس

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/09/21-7:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

هیچ یک از اساتید گروه طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تاکنون به افتخار بازنشستگی نائل نگردیده اند.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir