اساتید بازنشسته فرهیخته گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد یکشنبه,2017/08/27-10:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال بازنشستگی عکس
دکتر محمود رحیمی 1375
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir