اساتید بازنشسته فرهیخته گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/07/05-10:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال بازنشستگی عکس
استاد دکتر محمود رحیمی 1375

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir