اساتید بازنشسته فرهیخته گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/08/10-8:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی دوران خدمت اطلاعات بیشتر عکس
1 استاد دکتر محمود رحیمی 1355-1375

زندگینامه

سوابق علمی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir