اساتید بازنشسته فرهیخته گروه زنان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/01/26-8:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود سال بازنشستگی زندگینامه عکس
دكتر بهناز خاني 1366 1397 دانشيار
دکتر محمد علی رقایی 1362 1392 دانشیار
دکتر شهناز آرام 1362

 1392

 

دانشیار
دکتر فاطمه مستاجران 1362

1395

 

استاد
دکتر علی اکبر طاهریان 1360  1390 استاد
دکتر محمد رحیم اکبر 1352 1382 دانشیار
دکتر ولی اله کریمی     استادیار  
دکتر مرتضی ذوالفقاری     استادیار  
دکتر سکینه ابراهیمی     استادیار  
محمد میردامادی     استاد  
هوشنگ امیری اردستانی     استادیار  
محمد شمس اردکانی     استادیار  
محمود صرام     استاد  
حشمت اله فروهر     استادیار  
مهوش مسائلی     استادیار  
منیژه مهدوی     استادیار  
حسنقلی اوژند     استاد  
باقر فروهان     استادیار  
پروانه قناعی     دانشیار  
محمد محیی     دانشیار  
مسعود مشیرفاطمی     استادیار  
شهید محمدباقر کوشا     استادیار  

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir