اساتید بازنشسته فرهیخته گروه زنان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/19-11:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود سال بازنشستگی زندگینامه عکس
دكتر بهناز خاني 1366 1397 دانشيار
دکتر محمد علی رقایی 1362 1392 دانشیار
دکتر شهناز آرام 1362

 1392

 

دانشیار
دکتر فاطمه مستاجران 1362

1395

 

استاد
دکتر علی اکبر طاهریان 1360  1390 استاد
دکتر محمد رحیم اکبر 1352 1382 دانشیار
دكتر محمد میردامادی 1331 1358 استاد
دکتر ولی اله کریمی     استادیار  
دکتر مرتضی ذوالفقاری     استادیار  
دکتر سکینه ابراهیمی     استادیار  
دكتر هوشنگ امیری اردستانی     استادیار  
دكتر محمد شمس اردکانی     استادیار  
دكترمحمود صرام     استاد  
دكترحشمت اله فروهر     استادیار  
دكترمهوش مسائلی     استادیار  
دكترمنیژه مهدوی     استادیار  
دكترحسنقلی اوژند     استاد  
دكترباقر فروهان     استادیار  
دكترپروانه قناعی     دانشیار  
دكترمحمد محیی     دانشیار  
دكترمسعود مشیرفاطمی     استادیار  
دكترشهید محمدباقر کوشا     استادیار  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir