اساتید بازنشسته فرهیخته گروه روانشناسی سلامت

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/05/07-10:19
Printer-friendly versionPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود سال بازنشستگی زندگینامه عکس
     

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir