اساتید بازنشسته فرهیخته گروه رادیوتراپی و آنکولوژی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/05/13-7:51
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی دوران خدمت اطلاعات بیشتر عکس         
1 دکتر جعفر امامی 1385-

زندگینامه 

سوابق علمی

2 دکتر عباس گوکی زاده 1391-

زندگینامه 

سوابق علمی

3 دکتر حمید امامی 1398-

زندگینامه 

سوابق علمی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir