اساتید بازنشسته فرهیخته گروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/03/27-10:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود سال بازنشستگی زندگینامه عکس

دكتر محمدهادي رفيعي

(مدعو به گروه)

     
دكتر حافظ قاهري   1395    
دكتر منصور صفايي      
دكتر حسن نوالهي        

دكتر اكبر بهداد

(مدعو به گروه)

       
دكتر محمدعلي رجبي        
دكتر نورمحمدي        
دكتر ميردهقان        
دكتر بهدادمهر      

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir