اساتید بازنشسته فرهیخته گروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد سه شنبه,2018/02/06-11:27
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود سال بازنشستگی زندگینامه عکس
دكتر محمدهادي رفيعي      
دكتر حافظ قاهري   1395    
دكتر منصور صفايي      
دكتر حسن نوالهي        
دكتر اكبر بهداد        
دكتر محمدعلي رجبي        
دكتر نورمحمدي        
دكتر ميردهقان        
دكتر بهدادمهر      
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir