اساتید بازنشسته فرهیخته گروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/10/06-7:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود سال بازنشستگی زندگینامه عکس
دكتر سيد ابراهيم نوريان   1399  
دكتر شهاب خسروي   1397  

دكتر محمدهادي رفيعي

(مدعو به گروه)

     
دكتر حافظ قاهري   1395    
دكتر منصور صفايي      
دكتر حسن نوالهي        
دكتر محمدعلي رجبي        
دكتر نورمحمدي        
دكتر ميردهقان        
دكتر بهدادمهر      

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir