اساتید بازنشسته فرهیخته گروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/11/25-6:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود سال بازنشستگی زندگینامه عکس
دكتر شهاب خسروي   1397  

دكتر محمدهادي رفيعي

(مدعو به گروه)

     
دكتر حافظ قاهري   1395    
دكتر منصور صفايي      
دكتر حسن نوالهي        

دكتر اكبر بهداد

(مدعو به گروه)

       
دكتر محمدعلي رجبي        
دكتر نورمحمدي        
دكتر ميردهقان        
دكتر بهدادمهر      

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir