اساتید بازنشسته فرهیخته گروه جراحی اعصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/04/03-9:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال بازنشستگی عکس
دکتر هوشنگ معین  
دکتر سیدمحمود نوریان  
دکتر رضوی  
دکتر سیداحمد میرحسینی 1394
دکتر رضا پورخلیلی 1394
دکتر احمد شکرچی زاده 1396
دکتر همایون تابش 1399

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir