اساتید بازنشسته فرهیخته گروه جراحی اعصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/09/28-6:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال بازنشستگی عکس
دکتر هوشنگ معین  
دکتر سیدمحمود نوریان  
دکتر رضوی  
دکتر سیداحمد میرحسینی 1394
دکتر رضا پورخلیلی 1394
دکتر احمد شکرچی زاده 1396

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir