اساتید بازنشسته فرهیخته گروه اورولوژی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/11/20-8:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود سال بازنشستگی زندگینامه عکس
دکتر فرهاد تدین 1368 1399 cv
دكتر محمود كبيري 1363 1394 cv
دكتر احمد محمدي 1363 1394 cv
دكتر اصغر قلمكاري 1358 1389 cv

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir