اساتید بازنشسته فرهیخته گروه انگل و قارچ شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/09/16-5:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی دوران خدمت زندگینامه عکس
6 دکتر چواهر چعباوی زاده 1370-1397  
5 دکتر بهزاد حق پناه 1372-1395 زندگینامه
4 دکتر مهدی بقایی 1358-1388 زندگینامه 
3 دکتر داود درستگار مقدم 1357-1385 زندگینامه 
2 حسین ثمریان 1355-1385 زندگینامه 
1 دکتر شهلا شادزی 1350-1380 زندگینامه 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir