اساتید بازنشسته فرهیخته گروه انگل و قارچ شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/08/26-10:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود سال بازنشستگی زندگینامه عکس
دکتر چواهر چعباوی زاده   1397  
دکتر بهزاد حق پناه   1395 زندگینامه
دکتر مهدی بقایی   1388 زندگینامه 
دکتر داود درستگار مقدم 1357 1385 زندگینامه 
حسین ثمریان   1385 زندگینامه 
دکتر شهلا شادزی   1380 زندگینامه 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir