اساتید بازنشسته فرهیخته روانپزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/04/27-10:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال بازنشستگی عکس
دکتر قربانعلی اسداللهی 1387
دکتر غلامحسین مبارکی 1392
دکتر محسن معروفی 1395
دکتر عباس عطاری 1395
دکتر غلامحسین احمدزاده 1395
     

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir