اساتید بازنشسته فرهیخته روانپزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/02/07-13:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال بازنشستگی عکس
دکتر قربانعلی اسداللهی 1387
دکتر غلامحسین مبارکی 1392
دکتر محسن معروفی 1395
دکتر عباس عطاری 1395
دکتر غلامحسین احمدزاده 1395
مرحوم دکتر مصطفی نجفی 1398فوت

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir