اساتید بازنشسته فرهیخته روانپزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/04/15-7:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی دوران خدمت اطلاعات بیشتر عکس
9 دکتر کتایون شفیعی 1368-1398

زندگینامه

سوابق علمی

8 دکتر شهلا آکوچکیان 1368-1398

زندگینامه

سوابق علمی

7 مرحوم دکتر مصطفی نجفی 1398فوت

زندگینامه

سوابق علمی

6 دکتر غلامحسین احمدزاده 1365-1395

زندگینامه

سوابق علمی

5 دکتر عباس عطاری 1365-1395

زندگینامه

سوابق علمی

4 دکتر محسن معروفی 1365-1395

زندگینامه

سوابق علمی

3 دکتر غلامحسین مبارکی 1362-1392

زندگینامه

سوابق علمی

2 دکتر قربانعلی اسداللهی 1387- 1357

زندگینامه

سوابق علمی
1 دکتر حبیب الله تابان 1356-1386

زندگینامه

سوابق علمی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir