اساتید بازنشسته فرهیخته داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/10/09-9:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی دوران خدمت

اطلاعات بیشتر

عکس
1 دکتر عباسعلی موحدیان 50 سال

1- از زمان اشتغال رشته مغز و اعصاب زیر مجموعه گروه داخلی بوده

با مدیریت دکتر عباسعلی موحدیان

2-حدود 20 سال بعد از بازنشستگی در گروه مغز و اعصاب بصورت

حق التدریس مشغول بکار بوده

3- عضو هیات بورد تخصصی در سالهای طولانی

4- ریاست بیمارستان

5- معاونت دانشگاه

6- مسئول برگزاری امتحانات دانشجویان و تدوین برنامه های آموزشی

در سالهای طولانی

7- سال بازنشستگی ایشان 1356

2 دکتر سید مصطفی شیرزادی 40 سال

1-مدیر گروه مغز و اعصاب حدود 20 سال

2- هیات بورد تخصصی مغز و اعصاب حدود 15 سال

3- هیات ممیزه دانشگاه علوم پزشکی حدود 4 سال

4- تاسیس و راه اندازی بخش الکترودیاگنوستیک در مرکز پزشکی الزهرا(س)

5- معاونت تخصصی دانشکده پزشکی حدود 2 سال

6- عضو هیئت تحریه مجله دانشکده پزشکی

7- سال بازنشستگی ایشان سال 1380

 
3 دکتر سیدجلال ضیایی 35 سال

در دوران خدمات دانشگاهی علاوه بر تدریس رزیدنتها و دانشجویان

خدمات زیر انجام و آثار ماندگار در دانشگاه ایجاد شده :

1- تاسیس بخش مسمومین در سال 1365

2- آغاز بکار فراهم آوری عضو از مرگ مغزی و توسعه آن در سالهای اخیر

3-تاسیس بخش فیزیوتراپی در مرکز پزشکی نور

4- توسعه دفتر گروه مغز و اعصاب در محل فعلی

در طی دوران خدمت خدمات مدیریتی به شرح ذیل انجام داده ام

1- مدیر عامل کلینیک ویژه به مدت 3 سال

2- معاونت گروه مغز و اعصاب بمدت 15 سال

3- مدیرگروه مغز و اعصاب مدت 5 سال

4- مشاوره رئیس دانشگاه مدت 8 سال

5- عضو هیات تحریه مجله دانشکده پزشکی مدت 5 سال

6 - دبیر باز آموزی گروه مغز و اعصاب مدت 15 سال

7- عضو هیات ممیزه علوم پزشکی مدت 5 سال

8- عضو هیات پره بورد وزارت بهداشت درمان مدت 5 سال

9- عضو هیات بورد تخصصی مغز و اعصاب مدت 5 سال

10- عضو تخصیص امتیاز بازآموزی درمرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی

11- کارشناس ارشد کمسیون های پزشکی قانونی و نظام پزشکی

در طول خدمت دانشگاه

12- مولف دو جلد کتاب به نامهای ( طوفان مغز - بیماریهای مغز و اعصاب- )

13- استاد راهنمای بیش از 100 مورد پایان نامه های رزیدنتی و اینترنی

14- چاپ بیش از 20 مورد مقالات در زمینه بیماریهای مغز و اعصاب

در مجلات داخل و خارج

15- ارائه مقاله در کنگره های خارج از کشور بیش از 20 مورد

16- تاسیس و راه اندازی بخش مغزو اعصاب در مرکز پزشکی کاشانی

و فراهم نمودن مقدمات  EEG Monitoring که با همت

همکاران این بخش تاسیس و مشغول فعالیت می باشد .

17- تاسیس درمانگاه مغزواعصاب و الکتروانسفالوگرافی در مرکز پزشکی نور .

18- عضو کمسیون معاینات نیروی انتظامی و سربازی

19 - سال بازنشستگی ایشان 1385

4 دکتر عباس قربانی 30 سال

ریاست بیمارستان نور - رئیس بخش - معاون پژوهشی گروه

سال بازنشستگی ایشان 1392

5 دکتر سید علی موسوی 28 سال

مدير گروه - رياست بيمارستان الزهرا - معاون آموزشي دانشگاه  

سال بازنشستگی ایشان سال 1395

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir