اساتید بازنشسته فرهیخته بیهوشی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/09/30-9:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود سال بازنشستگی زندگینامه عکس
دکتر محمدعلی عطاری 1366 1395  
دکتر حسنعلی سلطانی 1366 1391  
دکتر منوچهر نوری 1356 1381  
دکتر محمود رحیمی 1341 1375  
دکتر اکبر بردبار 1338 1374  
دکتر حجت ا... مالکی 1340 1372  
دکتر احمد بنیانیان      

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir