اساتید بازنشسته فرهیخته بیهوشی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/12/04-9:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود سال بازنشستگی زندگینامه عکس
دکتر محمدعلی عطاری 1366 1395  
دکتر حسنعلی سلطانی 1366 1391  
دکتر منوچهر نوری 1356 1381    
دکتر محمود رحیمی 1341 1375    
دکتر اکبر بردبار 1338 1374    
دکتر حجت ا... مالکی 1340 1372    
دکتر احمد بنیانیان        
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir