اساتید بازنشسته فرهیخته بیهوشی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/05/15-5:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی سال ورود سال بازنشستگی زندگینامه عکس
      7 دکتر محمدعلی عطاری 1366 1395  
6 دکتر حسنعلی سلطانی       1366 1391  
5 دکتر منوچهر نوری 1356 1381  
4 دکتر محمود رحیمی 1341 1375  
3 دکتر اکبر بردبار 1338 1374  
2 دکتر حجت ا... مالکی 1340 1372  
1 دکتر احمد بنیانیان      

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir