اساتید بازنشسته فرهیخته بیهوشی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/09/03-21:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام ونام خانوادگی دوران خدمت اطلاعات بیشتر عکس
 7 دکتر محمدعلی عطاری

1395- 1366

زندگینامه

سوابق علمی

6    دکتر حسنعلی سلطانی       1391- 1366

زندگینامه

سوابق علمی

5 دکتر منوچهر نوری 1381- 1356

زندگینامه

سوابق علمی

4 دکتر محمود رحیمی 1375- 1341

زندگینامه

سوابق علمی

3 دکتر اکبر بردبار 1374- 1338

زندگینامه

سوابق علمی

2 دکتر حجت ا... مالکی 1372- 1340

زندگینامه

سوابق علمی

1 دکتر احمد بنیانیان 1370- 1339

زندگینامه

سوابق علمی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir