اساتید بازنشسته فرهیخته آسیب شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/04/16-6:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی دوران خدمت اطلاعات بیشتر  عکس
1 دکتر احمد سبحان 1360-1390 زندگینامه
2 دکتر شهراز طوری  1348-1386 زندگینامه 
3 دکتر منصور مهزاد 1375 زندگینامه 
4 دکتر مسعود نوری 1393 زندگینامه
5 دکتر سیدحسین امامی 1378 زندگینامه
6 دکتر رحمت اله برجیان 1359  
7 دکتر پرویز دبیری 1359 زندگینامه

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir