اساتید بازنشسته فرهیخته آسیب شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/04/17-8:10
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دوران خدمت اطلاعات بیشتر  عکس
دکتر احمد سبحان 1360-1390 زندگینامه
دکتر شهراز طوری  1348-1386 زندگینامه   
دکتر منصور مهزاد 1375 زندگینامه 
دکتر مسعود نوری 1393  
دکتر سیدحسین امامی 1378 زندگینامه  
دکتر رحمت اله برجیان 1359  
دکتر پرویز دبیری 1359 زندگینامه
       

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir