اساتید بازنشسته فرهیخته آسیب شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/04/24-9:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود      سال بازنشستگی زندگینامه عکس
دکتر احمد سبحان 1360 1390 زندگینامه
دکتر منصور مهزاد 1353 1375  
دکتر مسعود نوری   1393    
دکتر سیدحسین امامی   1378    
دکتر رحمت اله برجیان   1359  
دکتر پرویز دبیری   1359 زندگینامه
         

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir