اساتید بازنشسته فرهیخته آسیب شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/01/16-5:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دوران خدمت اطلاعات بیشتر  عکس
دکتر احمد سبحان 1360-1390 زندگینامه
دکتر شهراز طوری  1348-1386 زندگینامه 
دکتر منصور مهزاد 1375 زندگینامه 
دکتر مسعود نوری 1393 زندگینامه
دکتر سیدحسین امامی 1378 زندگینامه
دکتر رحمت اله برجیان 1359  
دکتر پرویز دبیری 1359 زندگینامه
       

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir