اساتید بازنشسته فرهیخته

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/06/19-8:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی سال ورود سال بازنشستگی    
10 دکتر زهرا سیدبنکدار 79/10/13 97/11/12 http://isid.research.ac.ir/zahra_sayedbonakdar
9 دکتر اسدالله اسدیان 71/8/28 91/6/15 http://isid.research.ac.ir/asadian
8 دكتر فريبرز مكاريان  71/6/1 97/9/1 http://isid.research.ac.ir/Fariborz_Mokarian
7 دکتر علی میر علایی 70/3/1 99/6/1 http://isid.research.ac.ir/A_miralaei
6 دکتر مجید طالبی 69/7/1 98/11/1 http://isid.research.ac.ir/Majid_Talebi
5 دکتر تورج روشن ضمیر 68/8/1 91/3/1 http://isid.research.ac.ir/t.roshanzamir.md
4 دکتر جواد مقتدری 67/7/28 89/3/1 http://isid.research.ac.ir/jmoghtaderi
3 دكتر مسعود اميني 66/6/1 91/3/1 http://isid.research.ac.ir/Masoud_Amini2
2
دکتر علی رضا رحمانی
 
62/7/1 91/7/2 http://isid.research.ac.ir/dr_rahmani_btmh
1 دكتر طالب آذرم 61/8/17
93/4/1
http://isid.research.ac.ir/taleb_azarm

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir