اساتید بازنشسته فرهیخته

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/06/06-10:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود سال بازنشستگی زندگینامه عکس
دکتر مسعود امینی        
دکتر جواد مقتدری      
دکتر تورج روشن ضمیر      
دکتر اسدالله اسدیان      
دکتر علی رضا رحمانی        
         
         

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir