اساتید بازنشسته فرهیخته

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/29-8:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود سال بازنشستگی عکس
دکتر جواد مقتدری 67/7/28 89/3/1
دکتر تورج روشن ضمیر 68/8/1 91/3/1
دکتر اسدالله اسدیان 71/8/28 91/6/15
دکتر علی رضا رحمانی 62/7/1 91/7/2  
دكتر مسعود اميني 66/6/1 91/3/1  
دكتر طالب آذرم 61/8/17 93/4/1  
دكتر فريبرز مكاريان  71/6/1 97/9/1

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir