اساتید بازنشسته فرهیخته

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/06/06-10:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود سال بازنشستگی زندگینامه عکس
دکتر مسعود امینی        
دکتر جواد مقتدری      
دکتر تورج روشن ضمیر      
دکتر اسدالله اسدیان      
دکتر علی رضا رحمانی        
         
         

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir