ارزیابی برنامه نوین دوره علوم پایه (6)

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/19-9:10
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ششمین جلسه ارزشیابی برنامه نوین دوره علوم پایه مورخ 97/3/13 از ساعت 12:30 الی 14 با حضور مدیر آموزشی دانشکده، مدیر گروه فیزیک پزشکی، مسئول و کارشناسان EDO در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار گردید.در این جلسه در خصوص نتایج ارزشیابی درس فیزیک پزشکی از نظر دانشجویان ترم یک پزشکی عمومی بحث و تبادل نظر گردید.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir