ارزشیابی گروه رادیوتراپی و آنکولوژی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/11/10-7:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
با توجه به محرمانه بودن ارزشیابی ها قابل آپلود کردن نیست.
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir