ارزشیابی گروه رادیوتراپی و آنکولوژی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/11/10-10:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
با توجه به محرمانه بودن ارزشیابی ها قابل آپلود کردن نیست.
 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir