ارزشیابی گروه رادیوتراپی و آنکولوژی

تاریخ ایجاد یکشنبه,2017/01/29-10:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
با توجه به محرمانه بودن ارزشیابی ها قابل آپلود کردن نیست.
 
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir