ارزشیابی کارآموز2(Extern) گروه اورولوژی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/11/12-9:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع

دانشجويان گروه ارولوژي با توجه به اينكه درزمان محدود در اين گروه به آموختن مطالب مي پردازند بنابراين بايد حتما در درمانگاه ها و در ساعات اوليه روز دربخش حضور داشته باشند بنابراين ارزشيابي آنها

1- حضور غياب (2)

2- نوشتن يك شرح حال كامل (3)

3- امتحان آخر ماه (15)

كه جمعا بيست نمره دارد

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir