ارزشیابی کارآموزی1 گروه کودکان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/11/14-11:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ارزشیابی
نتايج نهايي آزمون تئوري- آذر لغايت دي 97
نمرات نهايي آسكي- آذر لغايت دي 97
اصلاحيه نمرات آسكي- مهر لغايت آبان 97
نتايج نهايي آزمون تئوري- مهر لغايت آبان 97
نمرات نهايي آسكي- مهر لغايت آبان 97
log book- آذر لغايت دي 97
نتايج آزمون ميات ترم - مهر ماه 97
log book- مهر لغايت آبان 97
نمرات نهايي آسكي- خرداد لغايت تير 97
نتايج آزمون تئوري- خرداد لغايت تير 97
log book- خرداد لغايت تير 97
نتايج آزمون پايان ترم- ارديبهشت ماه 97
نتايج آزمون ميات ترم - ارديبهشت ماه 97
log book- فروردين لغايت ارديبهشت 97
نتایج درس کارآموزی بخش اطفال 1
نتایج نهایی درس کارآموزی اطفال 1
نتایج آزمون آسکی و معدل بخش دی ماه 1396
نتایج روتیشن های آذر لغایت دی ماه 1396
نتایج آزمون میان ترم آذر ماه 1396
نتایج درس کارآموزی اطفال 1
نتایج آزمون پایان ترم آبان ماه 1396
نتایج آزمون میان ترم مهرماه 1396
Log Book-آذر لغایت دی 96
Log Book-مهر لغایت آبان 96
نتایج آزمون عملی کارآموزی 1- تیر 96
نتایج آزمون تئوری کارآموزی 1- تیر 96
نتایج آزمون میان ترم کارآموزی 1- تیر 96
نتایج درس کارآموزی بخش اطفال 1
نتایج آزمون آسکی خرداد 96
نتایج آزمون نهایی خرداد 96
Log Book-خرداد لغایت تیر 96
نتایج آزمون میان ترم دانشجویان-اردیبهشت 96
Log Book- فروردین لغایت اردیبهشت 96
نمرات پایان ترم دانشجویان آذر لغایت دی 95
نمرات آسكي دانشجویان آذر لغایت دی 95
نمرات میان ترم دانشجویان آذر لغایت دی 95

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir