ارزشیابی کارآموزان گوش و حلق و بینی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/10/23-13:32
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
برگزاري  امتحان (تستي و تشريحي) در پايان هر ماه
Log book اكسترن هاي ENT و تحويل آن در آخر هر ماه

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir