ارزشیابی کارآموزان گوش و حلق و بینی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/10/23-11:02
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
برگزاري  امتحان (تستي و تشريحي) در پايان هر ماه
Log book اكسترن هاي ENT و تحويل آن در آخر هر ماه

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir