ارزشیابی کارآموزان گوش و حلق و بینی

تاریخ ایجاد سه شنبه,2017/02/21-8:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
برگزاري  امتحان (تستي و تشريحي) در پايان هر ماه
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir