ارزشیابی فوق تخصصی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/09/18-5:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ردیف

ارزشیابی

1

هر سال یکبار امتحان کتبی از رفرانس های مربوطه گرفته خواهد شد و ارتقاء فلو به سطح بعدی منوط به کسب حداقل 60% از این نمره کتبی خواهد بود.

2

سایر ارزشیابی ها جهت فلوها طبق برنامه های ارزشیابی رزیدنت ها صورت خواهد گرفت.

3

فلوشیپ های پذیرفته شده در این بخش موظفند در تمام ارزشیابی های ارائه شده در این بخش فعالانه شرکت و نسبت به انجام آنها و ارائه نتیجه دقیق اعلام نظر فرمائید.

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir