ارزشیابی تخصصی گروه عفونی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/03/25-17:05
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
امتحان ارتقا در تاریخ 15 تیر ماه 96 برگزار می شود.
نمرات دستیاران
امنحان OSCE دستیاران در 17 اردیبهشت ماه 96 برگزار شد.
امتحان درون بخشي تئوري دستياران در 15اسفند ماه 95 برگزار شد.
امتحان ارتقا در تاریخ 31 تیرماه 95 برگزار شد.
امتحان OSCE دستیاران در 12 اردیبهشت ماه 95 برگزار شد.
امتحان درون بخشی دستیاران در 15 اسفند 94 برگزار شد.

پرسشنامه ارزشيابي رفتار حرفه اي

ارزشيابي كلي دستياران

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir