ارزشیابی تخصصی گروه طب اورژانس

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/06/14-7:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برنامه آزمونهای درون بخشی دستیاران طب اورژانس

ورودی 98
ورودی 97
ورودی 96
ورودی 95
ورودی 94
ورودی 93

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir