ارزشیابی آنلاین اعضای محترم هیات علمی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/10/01-10:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

قابل توجه فراگیران مقطع علوم پایه دانشکده پزشکی

 ارزشیابی آنلاین اعضای محترم هیات علمی در نیم سال اول سال تحصیلی 96_95 از تاریخ 13/9/95 لغایت 18/10/95 فعال وقابل اجرا می باشد.

لطفا در اسرع وقت فرم های ارزشیابی را تکمیل نمایید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir