اردوی فرهنگی تفریحی بانوان

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/02/21-6:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

به منظور افزایش روحیه همکاری و همدلی در بین کارکنان دانشکده و طبق روال سال های قبل، اردوی فرهنگی تفریحی بانوان شاغل در دانشکده در روز جمعه مورخ 94/2/18 در مجموعه فرهنگی تفریحی چادگان و سد زاینده رود برگزار شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir