ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای دکتر علی غلامی دهقی

تاریخ ایجاد شنبه,1395/09/06-11:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

پانصد و چهل و سومین جلسه هیات ممیزه دانشگاه علوم پزشکی در تاریخ 3/9/95 بر گزار گردید،در این جلسه با ارتقاء مرتبه جناب حجه الاسلام و المسلمین آقای دکتر علی غلامی دهقی عضو محترم هیات علمی گروه معارف اسلامی دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری مورد تصویب قرار گرفت.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir