ادای سوگند اعضای محترم هیات علمی جدید دانشکده پزشکی در چهل و دومین جلسه شورای معاونین دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/12/25-9:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در چهل و دومین جلسه شورای معاونین دانشکده پزشکی در ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 94/12/25 در تالار دکتر ادیب جمعی از اعضاء محترم هیأت علمی جدیدالورود نسبت به ادای سوگند اعضاء هیأت علمی در حضور هیأت رئیسه دانشکده اقدام نمودند.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir