اجرای کارگاه آموزشی طراحی پوستر توسط EDO

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/09/08-7:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

با توجه به نیاز مسئولین سایت معاونت ها و گروه های دانشکده پزشکی به استفاده از قالب پوستر در طراحی سایت، روز سه شنبه مورخ 96/9/7 کارگاه طراحی پوستر در محل مرکز مهارت های بالینی، توسط EDO دانشکده پزشکی برگزار گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir