آیین نامه و دستو العمل دانشجویان هوشبری

تاریخ ایجاد شنبه,1395/10/18-12:21
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
 
 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir