آیین نامه ها

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/10/24-9:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آیین نامه ها و فرمهای مربوطه

پرینت پیش فرض در تحصیلات تکمیلی پرینت در پشت و روی کاغذ (دورو) می باشد

 آیین نامه کارشناسی ارشد

آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان

دستور العمل اجرایی پایان نامه ها در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

فرم تعیین استاد راهنمای پژوهشی

فرم درخواست بررسی پیشینه پروپوزال

لازم است قبل از دفاع از پروپوزال از تکراری نبودن عنوان مورد نظر خود از طریق ارسال فرم "درخواست بررسی پیشینه پروپوزال" و ارسال به nouri@lib.mui.ac.ir و دریافت تأیید از این آدرس اقدام فرمایید. یاد آور می گردد نوبت دهی جهت طرح و تصویب پروپوزالدر شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده منوط به ارائه فرم تأیید شده می باشد.

فرایند تصویب پروپوزال

فرم پروپوزال

دانشجویان گرامی توجه فرمایید :

1-  جهت جلوگیری از به هم ریختگی فایل در زمان بازکردن روی کامپیوترهای متفاوت، فایل پروپوزال را با نسخه های قدیمی تر Word با استفاده از Save as کپی کنید.

2- پرینت پروپوزال را به صورت دو رو تهیه فرمایید.

3- قبل از پرینت صفحات را تنظیم کنید.

 وارسی نامه کدهای اخلاقی

این فرم پس از   تایپ   و تکمیل اطلاعات بایستی به تایید مجری طرح برسد.

 چک لیست ملاحظات اخلاقی

علاوه بر فرم وارسی نامه بسته به نوع مطالعه یک فرم از چک لیستهای ملاحظات اخلاقی تکمیل و ضمیمه گردد.

 ارزیابی خطرات احتمالی ...

فرم پس از تکمیل اطلاعات   (تایپ وپرینت بصورت پشت و روی کاغذ)   بایستی به تایید مجری طرح برسد و تمام صفحات فرم باید توسط رابط ایمنی گروه مربوط مطالعه و تأیید گردد. دقت فرمایید فرم ارزیابی خطرات احتمالی برای دانشجویان مهمان انتهای همین فایل موجود است. پرینت فرمها پشت و روی کاغذ انجام گیرد.

ارزیابی خطرات احتمالی ...(ویژه دانشجویان مهمان)

فرم رضایت آگاهانه

- در پژوهشهای مداخله ای با سوژه انسانی فرم رضایت آگاهانه باید همراه با پروپوزال تحویل داده شود.

فرم رضایت آگاهانه در کارآزماییهای بالینی

- پرینت در دو روی کاغذ گرفته شود.

فرم گزارش کار

جهت اخذ امضای معاون تحصیلات تکمیلی، اخذ امضای عضو شورای تحصیلات تکمیلی در گروه مربوطه الزامی است.

قبل از پرینت صفحه ها مرتب سازی شود و پرینت الزاماً در دو روی کاغذ انجام شود.

راهنمای تدوین پایان نامه

فرآیند برگزاری جلسه دفاع

فرم تعهد استاد راهنما (مربوط به دانشجویانی که با گواهی مقاله تحت ویرایش دفاع می کنند)

فرم درخواست برگزاری جلسه دفاع

فرم اطلاعیه جلسه دفاع

فرم تعهد استاد راهنما

فرم ارزشیابی ویژه داوران - کارشناسی ارشد

فرم ارزشیابی ویژه استادان راهنماو مشاور- کارشناسی ارشد

فرم اعلام اصلاحات پایان نامه

فرم تایید انجام اصلاحات پایان نامه

فرم صورت جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

فرآیند فراغت از تحصیل

فرم نامه فراغت از تحصیل از گروه

فرم تسویه حساب تاریخ بروز رسانی 15 مهر 96

فرم تقاضای میهمانی

فرم صدور کارت المثنی

فرآیند فرصت اضافی (بروز رسانی دی ماه 96)

فرم فرصت اضافی (لازم است پرینت فرم مذکور در دو روی کاغذ گرفته شود)

فرم حذف پزشکی

جدول مصادق پایان نامه های فن آورانه

دستور العمل نحوه محاسبه نمره

فرم راه اندازی رشته
فرآیند اعزام به همایش
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir