آیین نامه ها

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/12/10-11:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آیین نامه ها و فرمهای مربوطه

پرینت پیش فرض در تحصیلات تکمیلی پرینت در پشت و روی کاغذ (دورو) می باشد.

عدم ارائه فرم بصورت دو رو منجر به عدم پذیرش فرم از سوی تحصیلات تکمیلی می باشد.

 آیین نامه کارشناسی ارشد

آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان

شیوه نامه اجرایی سال 98 (معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه)

دستور العمل تشکیل کمیته ارزیابی بروندادهای فن آورانه

فرم صورتجلسه دفاع از پروپوزال پیشنهادی

جدول مصادیق پایان نامه های فن آورانه

دستور العمل اجرایی پایان نامه ها در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

1- فرم انتخاب استاد راهنمای پژوهشی

2- فرم درخواست بررسی پیشینه پژوهش فرم مذکور را پس از تکمیل به ایمیل سرکارخانم نوری (nouri@lib.mui.ac .ir) ارسال و جواب آن را همراه با فرم انتخاب استاد راهنمای پژوهشی به این معاونت ارائه نمایید.

فلوچارت (نمودار) تصویب دفاع از پروپوزال تا تصویب نهایی

1- فرم صورتجلسه دفاع از پروپوزال 2 و 3) صفحه عنوان و  فرم تعهد مجریان   -  4- فرم پروپوزال   -   5- فرم سهیمه حق التدریس استادان

6) ارزیابی خطرات احتمالی ...   /   طرحهایی که نیاز به تکمیل فرم خطرات احتمالی ندارند و در آنها هیچگونه ماده خطرزا یا شیمیایی مورد استفاده قرار نمی گیرد.

/ ارزیابی خطرات احتمالی ...(ویژه دانشجویان مهمان)

7- فرم رضایت آگاهانه در پژوهشهای مداخله ای با سوژه انسانی فرم رضایت آگاهانه باید همراه با پروپوزال تحویل داده شود.

/ فرم رضایت آگاهانه در کارآزماییهای بالینی

8- گواهی ایمنی آزمایشگاه: لازم است دانشجویان در نیمسال اول تحصیل و در آبان ماه در دوره مذکور شرکت و گواهی خود را به آموزش تحصیلات تکمیلی ارائه دهند افرادی که قادر به شرکت در کارگاه مذکور در آبان ماه نگردند باید در اردیبهشت در کارگاه مذکور شرکت نمایند.

فرم گزارش پیشرفت کار

راهنمای تدوین پایان نامه

دانشجویانی که با نمره مقاله دفاع می کنند، ملزم به اضافه کردن برگه پذیرش مقاله و آخرین نسخه مقاله به انتهای پایان نامه می باشند

فایل word فرم اصالت پایان نامه 

فرآیند برگزاری جلسه دفاع

دستورالعمل دفاع از پایان نامه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی

فرم تعهد استاد راهنما (مربوط به دانشجویانی که با گواهی مقاله تحت ویرایش دفاع می کنند)

فرمهای : درخواست برگزاری جلسه دفاع - فرم ب و  بررسی مقالات

شرح وظایف استاد ناظر

فرم اطلاعیه جلسه دفاع

فرم تعهد استاد راهنما

فرم ارزشیابی ویژه داوران - کارشناسی ارشد

فرم ارزشیابی ویژه استادان راهنماو مشاور- کارشناسی ارشد

فرم اعلام اصلاحات پایان نامه

فرم تایید انجام اصلاحات پایان نامه

فرم صورت جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم سهیمه حق التدریس استادان

فرم ترجمان دانش (KTE)

فرآیند فراغت از تحصیل

فرم نامه فراغت از تحصیل از گروه

فرم تسویه حساب 

بروز  رسانی تیرماه 98-  مهر و امضای کتابخانه منوط به ارائه cd حاوی فایل پایان نامه و خلاصه آن ممهور به مهر تحصیلات تکمیلی می باشد. بند 9 تسویه حساب منوط به دریافت نامه فیزیکی برای آن معاونت از تحصیلات تکمیلی می باشد.

فرم میهمانی

فرم میهمانی دروس عملی و کارآموزی در سایر دانشگاهها با توجه به شیوع کرونا (2) 99-98

فرم صدور کارت المثنی

فرآیند فرصت اضافی (بروز رسانی دی ماه 96)

فرم فرصت اضافی

فرم فرصت اضافی ویژه دانشجویان ذکور

فرم حذف پزشکی
فرم راه اندازی رشته
فرآیند اعزام به همایش

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir