آیین نامه ها

تاریخ ایجاد شنبه,1397/08/26-14:27
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آیین نامه ها و فرمهای مربوطه

پرینت پیش فرض در تحصیلات تکمیلی پرینت در پشت و روی کاغذ (دورو) می باشد.

عدم ارائه فرم بصورت دو رو منجر به عدم پذیرش فرم از سوی تحصیلات تکمیلی می باشد.

 آیین نامه کارشناسی ارشد

آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان

دستور العمل اجرایی پایان نامه ها در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

فرم تعیین استاد راهنمای پژوهشی

فرم درخواست بررسی پیشینه پروپوزال

لازم است قبل از دفاع از پروپوزال از تکراری نبودن عنوان مورد نظر خود از طریق ارسال فرم "درخواست بررسی پیشینه پروپوزال" و ارسال به nouri@lib.mui.ac.ir و دریافت تأیید از این آدرس اقدام فرمایید. یاد آور می گردد نوبت دهی جهت طرح و تصویب پروپوزالدر شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده منوط به ارائه فرم تأیید شده می باشد.

فرم سهیمه حق التدریس استادان

لازم است کلیه دانشجویان هنگام دفاع از پروپوزال فرم سهمیه حق التدریس استادان را نیز تهیه و ارائه نمایند.

فرایند تصویب پروپوزال (بروز  رسانی اسفند 96)

راهنمای ارائه پروپوزال

فرم پروپوزال

دانشجویان گرامی توجه فرمایید :

1-  جهت جلوگیری از به هم ریختگی فایل در زمان بازکردن روی کامپیوترهای متفاوت، فایل پروپوزال را با نسخه های قدیمی تر Word با استفاده از Save as کپی کنید.

2- پرینت پروپوزال را به صورت دو رو تهیه فرمایید.

3- قبل از پرینت صفحات را تنظیم کنید.

فرم سهیمه حق التدریس استادان

 وارسی نامه کدهای اخلاقی

این فرم پس از   تایپ   و تکمیل اطلاعات بایستی به تایید مجری طرح برسد.

 چک لیست ملاحظات اخلاقی

علاوه بر فرم وارسی نامه بسته به نوع مطالعه یک فرم از چک لیستهای ملاحظات اخلاقی تکمیل و ضمیمه گردد.

 

طرحهایی که نیاز به تکمیل فرم خطرات احتمالی ندارند و در آنها هیچگونه ماده خطرزا یا شیمیایی مورد استفاده قرار نمی گیرد.

 

 ارزیابی خطرات احتمالی ...

فرم پس از تکمیل اطلاعات   (تایپ وپرینت الزاماٌ بصورت پشت و روی کاغذ)   بایستی به تایید مجری طرح برسد و تمام صفحات فرم باید توسط رابط ایمنی گروه مربوطه مطالعه و تأیید گردد.

 

ارزیابی خطرات احتمالی ...(ویژه دانشجویان مهمان)

فرم رضایت آگاهانه

- در پژوهشهای مداخله ای با سوژه انسانی فرم رضایت آگاهانه باید همراه با پروپوزال تحویل داده شود.

فرم رضایت آگاهانه در کارآزماییهای بالینی

- پرینت در دو روی کاغذ گرفته شود.

فرم مربوط به کد اخلاق

- تکمیل و ارائه آن برای کلیه پروپوزالهای ارائه شده در سال 97 الزامی است. لطفا فایل کامل شده را به آدرس ایمیل تحصیلات تکمیلی ارسال فرمایید.

فرم گزارش پیشرفت کار

1- تایپ شود و پرینت الزاماً در دو روی کاغذ انجام شود.

2- جهت اخذ امضای معاون تحصیلات تکمیلی، اخذ امضای عضو شورای تحصیلات تکمیلی در گروه مربوطه الزامی است.

3- قبل از پرینت صفحه ها مرتب سازی شود

راهنمای تدوین پایان نامه

لازم است نسخه چاپ شده مقاله یا گواهی پذیرش چاپ و سپس نسخه ارسالی به انتهای پایان نامه اضافه شود.

فرآیند برگزاری جلسه دفاع

فرم تعهد استاد راهنما (مربوط به دانشجویانی که با گواهی مقاله تحت ویرایش دفاع می کنند)

فرم درخواست برگزاری جلسه دفاع، فرم بررسی مقالات

فرم اطلاعیه جلسه دفاع

فرم تعهد استاد راهنما

فرم ارزشیابی ویژه داوران - کارشناسی ارشد

فرم ارزشیابی ویژه استادان راهنماو مشاور- کارشناسی ارشد

فرم اعلام اصلاحات پایان نامه

فرم تایید انجام اصلاحات پایان نامه

فرم صورت جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم سهیمه حق التدریس استادان

فرم ترجمان دانش (KTE) فرمت word (فرم ترجمان دانش باید در جلسه دفاع به همراه با سایر مدارک به استاد ناظر جلسه ارائه شود)

فرم ترجمان دانش (KTE)  فرمت pdf

فرآیند فراغت از تحصیل

فرم نامه فراغت از تحصیل از گروه

فرم تسویه حساب- بروز  رسانی بهمن 96-  پرینت باید در دو روی کاغذ گرفته شود. مهر و امضای کتابخانه منوط به ارائه cd حاوی فایل پایان نامه و خلاصه آن ممهور به مهر تحصیلات تکمیلی می باشد. بند 9 تسویه حساب منوط به دریافت نامه فیزیکی برای آن معاونت از تحصیلات تکمیلی می باشد.

فرم تقاضای میهمانی

فرم صدور کارت المثنی

فرآیند فرصت اضافی (بروز رسانی دی ماه 96)

فرم فرصت اضافی (لازم است پرینت فرم مذکور در دو روی کاغذ گرفته شود)

فرم فرصت اضافی ویژه دانشجویان ذکور

فرم حذف پزشکی

جدول مصادق پایان نامه های فن آورانه

دستور العمل نحوه محاسبه نمره

فرم راه اندازی رشته
فرآیند اعزام به همایش

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir