آیین نامه ها و دستور العمل های تخصصی طب ایرانی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/02/09-9:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف آیین نامه و مقررات تاریخ تصویب
4

  آئین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی طب ایرانی مصوب 1397 (خلاصه)

97/4/24
3

آئین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی (درس طب ایرانی)

جهت مشاهده برنامه آموزشی درس طب ایرانی به صفحه 141 و 142 برنامه آموزشی مراجعه شود

96/5/1
2 دستورالعمل دفاع از پایان نامه 95/4/22
1

آئین نامه کامل آموزشی دوره دکتری تخصصی Ph.D

87/11/5

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir