آیین نامه ها و دستور العمل های تخصصی طب ایرانی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/05-23:04
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف آیین نامه و مقررات تاریخ تصویب
1 کوریکولوم  Ph.D 87/11/5

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir