آیین نامه ها و دستورالعمل های MPH

تاریخ ایجاد شنبه,1396/11/28-12:26
Printer-friendly versionPDF version
موضوع
در حال حاضر پذیرش دانشجو ندارد 
کورکولوم در حال به روز رسانی است و نهایی نشده است

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir