آیین نامه ها و دستورالعمل های دکترای تخصصی گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/23-14:21
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

موضوع تاریخ تصویب

آیین نامه

1386
   

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir